ctr.com.pl
Kupuj bez rejestracji!  

Monitoring wizyjny miast

Strona główna  »  Artykuły  »  Monitoring wizyjny miast


Monitoring wizyjny miast
Monitoring wizyjny miast to jeden z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań zabezpieczeń elektronicznych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa obywateli oraz pozwalający na skuteczniejszą walkę z przestępczością. Przez tak zwany monitoring wizyjny miast rozumiemy system kamer przemysłowych rozmieszczonych w najbardziej newralgicznych punktach miasta.
Kamery przemysłowe pozwalają operatorom systemów dozorowych prowadzenie zdalnego nadzoru nad wieloma punktami miasta z jednego miejsca, które potocznie nazywane jest centrum monitoringu. Nadzór kamer przemysłowych z jednego miejsca umożliwia sprawne wysyłanie interwencyjnych patroli policji, straży miejskiej oraz służb ratowniczych. Monitoring wizyjny miast pozwala na zminimalizowanie stanu osobowego paroli i wykorzystanie ich w miejscach gdzie są najbardziej potrzebne. Dodatkowo systemy wizyjne zdecydowanie zmniejszają ryzyko niepożądanych aktów, takich jak napady, kradzieże, włamania oraz akty wandalizmu. Historia współczesnych systemów monitoringu miejskiego rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jako pierwsza zaczęła wykorzystywać telewizję przemysłową do prowadzenia miejskich obserwacji. Z jakich przyczyn Wielka Brytania zmuszona była do zastosowania takiego rozwiązania? Głównym powodem budowy monitoringu miejskiego były stale nasilające się zamachy terrorystyczne ze strony organizacji IRA. Budowa systemu monitoringu Wielkiej Brytanii pochłonęła ogromne pieniądze, które w niedługim czasie szybko się zwróciły. Monitoring wizyjny spowodował zmniejszenie się liczby kradzieży, aktów wandalizmu, napadów oraz zamachów terrorystycznych. Pomimo długiej historii, systemy monitoringu w Wielkiej Brytanii należą do najbardziej zaawansowanych technologicznie instalacji tego typu. Za sprawą systematycznej i sprawnie prowadzonej polityki wspierającej rozwój systemów CCTV zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na ulicach brytyjskich miast. Dynamiczny rozwój systemów CCTV sprawił, że współczynnik ilości kamer przemysłowych na jednego mieszkańca tego kraju jest najwyższy na świecie. Sam fakt, że każdy obywatel Wielkiej Brytanii jest średnio rejestrowany 300 razy na dzień przez kamery przemysłowe świadczy o ogromnej liczbie tych urządzeń wizyjnych.

W Polsce jednym z pierwszych systemów monitoringu wizyjnego miast był warszawski system monitoringu CCTV. Warszawski system monitoringu powstał w latach siedemdziesiątych. Działanie systemu można zaobserwować w jednym z odcinków serialu „07 zgłoś się”. Obecny system wizyjny miasta praktycznie w żadnym elemencie nie przypomina swojego pierwowzoru. Resztki pierwszego systemu CCTV można zauważyć tylko w niektórych punktach miasta, między innymi przed hotelem Victoria. Monitoring wizyjny stolicy Polski to obecnie największa instalacja CCTV w naszym kraju. Z każdym rokiem system monitoringu Warszawy rozbudowywany jest o kolejne kamery przemysłowe. Mniej więcej w tym samym czasie co w Warszawie powstały systemy monitoringu w innych polskich miastach (Sopot, Sanok, Gdańsk, Kraków). Obecnie ze względu na stale spadające ceny produktów CCTV oraz minimalizacja kosztów utrzymania systemów sprawiły, że monitoring wizyjny miast powstaje praktycznie we wszystkich polskich miejscowościach.

Istnieje kilka sposobów budowy systemów monitoringu miejskiego. W dalszej części artykułu przedstawię kilka rozwiązań, począwszy od najtańszych skończywszy na najdroższych. Pierwszy etap budowy systemu monitoringu to odpowiedź na kilka pytań:
- jakie są odległości pomiędzy poszczególnymi punktami kamer CCTV,
- jaka jest potrzebna liczba centrów dozorowych,
- jaka będzie liczba osób obsługujących system w centrali.
Są to najważniejsze pytania na jakie musimy udzielić sobie odpowiedzi. Warto także wcześniej pomyśleć o późniejszej możliwości rozbudowy systemu. Jeśli przemyślimy ten element w fazie projektowania pozwoli nam to na zaoszczędzenie czasu oraz pieniędzy związanych z rozbudową instalacji CCTV.

Wszystkie poniżej omawiane instalacje monitoringu CCTV zostały zaprojektowane z użyciem tych samych elementów, mianowicie ze zintegrowanej kamery szybkoobrotowej, cyfrowego rejestratora wideo, urządzeń dodatkowych oraz przy założeniu, że będziemy mieć tylko jedno Centrum Dozorowe.

1. Analogowy system wizyjny miasta z transmisją sygnału wideo po kablu teletechnicznym, potocznie zwanym „skrętką”.

Analogowy system CCTV z transmisją wizji po „skrętce” to najtańszy w realizacji system telewizji przemysłowej. Specjalistyczne urządzenia konwertujące sygnał wideo na kabel teletechniczny są bardzo tanie. Para składająca się z nadajnika i odbiornika to koszt około 1200 złotych. Analogowe systemy CCTV posiadają jedną wadę, którą jest niewielka odległość pomiędzy kamerą przemysłową a Centrum Dozorowym. Zazwyczaj jest to odległość do 2000 metrów. Zważywszy na fakt, że okablowanie systemu nie jest kładzione po linii prostej nie jest to duża odległość. Sama budowa analogowego systemu wizyjnego miasta jest tania, jednak całkowicie inaczej wygląda sprawa utrzymania takiego systemu CCTV. Koszty utrzymania analogowej instalacji są bardzo drogie. Związane jest to z faktem, że okablowanie zazwyczaj ciągnięte jest w dzierżawionej kanalizacji kablowej, najczęściej operatora telekomunikacyjnego. Problemu nie ma w momencie gdy miasto posiada własną kanalizację. Analogowe systemy monitoringu doskonale sprawdzają się w takich sytuacjach gdy kamery przemysłowe są rozsiane wokół rynku miejskiego a Centrum Dozorowe jest zlokalizowane w ratuszu miejskim. Analogowe systemy CCTV niezbyt dobrze sprawują się w sytuacjach gdy kamery rozsiane są po wielu punktach miasta. Przykładowy koszt analogowego systemu wizyjnego miasta z transmisją po kablu teletechnicznym, składającego się z 8 kamer przemysłowych i 1 Centrum Dozorowego to około 130 tysięcy złotych.

2. Analogowy system wizyjny miasta z transmisją sygnału wideo po światłowodzie.

W porównaniu z okablowaniem teletechnicznym sieć światłowodowa jest droższa w montażu, jednak posiada dwie ważne zalety. Pierwsza zaleta to znacznie większa odległość transmisji sygnału wideo, wynosząca maksymalnie 8 kilometrów (światłowód jednomodowy). Po drugie przy zmianie sygnału wideo na cyfrowy (rozwiązanie poniżej) można wykorzystać pojedyncze włókno do przesyłania sygnału wideo z wielu kamer przemysłowych. Te dwie zalety sprawiają, że większość systemów monitoringu miejskiego w Polsce wykorzystuje właśnie to rozwiązanie technologiczne. Przykładowy koszt analogowego systemu wizyjnego miasta z transmisją sygnału po światłowodzie, składającego się z 8 kamer przemysłowych i 1 Centrum Dozorowego to około 150 - 200 tysięcy złotych.

3. Cyfrowy system wizyjny miasta z transmisją sygnału po światłowodzie.

Wspomniana w powyższym rozwiązaniu możliwość zamiany sygnału na cyfrowy pojawiła się stosunkowo niedawno. Systemy o cyfrowej konstrukcji stanowią przyszłość systemów monitoringu CCTV. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych urządzeń kodujących, tzn. kodeków sprzętowych, mamy możliwość zmiany sygnału wideo z kamery przemysłowej na strumień danych nadawanych zgodnie ze standardem TCP/IP. Dzięki tej specyficznej konstrukcji każdy punkt kamerowy widziany jest jako odrębny element sieci komputerowej opartej na protokole IP. Najważniejszą czynnością w projektowaniu takiego systemu CCTV jest stworzenie sieci komputerowych o jak największej przepustowości. W odróżnieniu od poprzedniego wariantu, mamy tu do czynienia z wykorzystaniem jednego włókna światłowodu jako nośnika sieci komputerowej. W przypadku takiej instalacji niemalże całkowicie eliminuje się problem związany z odległością kamery przemysłowej od Centrum Dozorowego. Ogromnym atutem takiej instalacji jest także bardzo duża pojemność takiego rozwiązania. Przy przepustowości sieci rzędu 100Mb i zastosowaniu kodeków MPEG4 mamy możliwość jednoczesnego przesyłania wizji nawet z 40-50 kamer przemysłowych. Przykładowy koszt cyfrowego systemu wizyjnego miasta z transmisją sygnału po światłowodzie, składającego się z 8 kamer przemysłowych i 1 Centrum Dozorowego to około 170 - 250 tysięcy złotych.

4. Cyfrowy system wizyjny miasta z radiową transmisją sygnału.

System radiowy działa na podobnej zasadzie jak cyfrowy z transmisją po światłowodzie. Jedyną różnicą pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami jest sposób realizacji. W przypadku cyfrowego systemu wizyjnego miasta z radiową transmisją sygnału sieć komputerowa realizowana jest na bazie sieci bezprzewodowej. Największa zaleta takiego rozwiązania to brak konieczności ciągnięcia okablowania oraz dowolność w doborze miejsc montażu kamer przemysłowych. Liczba obsługiwanych kamer przemysłowych zależy głównie od rodzaju łączy radiowych. W zależności od rodzaju częstotliwości łącza można uzyskać różne przepustowości, czyli różne jakości obrazu oraz liczby kamer przemysłowych obsługiwanych przez system.

Współczesna technologia Stawarza ogromne możliwości w budowie systemów wizyjnych miast. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań pozwalających na budowę instalacji CCTV. W ostatnich latach rynek CCTV tak prężnie się rozwija, że ze znalezieniem odpowiednich, spełniających nasze oczekiwania produktów nie powinniśmy mieć żadnego problemu.